ISO 9001

Sinds 2000 hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd dat voldoet aan de normen van ISO 9001:2015.

ISO 12647

De grafimedia bedrijven worden geconfronteerd met opdrachtgevers die steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van het drukwerk.
Door het behalen van de ISO 12647 norm bevestigen we dat onze productie én onze productieprocessen zo ingericht zijn dat we blijvend aan de eisen van onze klanten kunnen voldoen.